SitemapSitemap Facturier
 
Facturier, program facturi, invoice, avize chitante
 
Facturier program facturare

Facturi fiscale
Reglementari valabile de la data de 01.01.2007

Prin OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si prin Legea 343/2006 de modificare si completare a Codului Fiscal, s-au adus modificari cu privire la utilizarea formularelor cu regim special.


In esenta, aceste reglementari prevad urmatoarele:


Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, facturile fiscale nu mai au regim special.


Formularele de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii, cu regim special existente in stoc vor putea fi utilizate si dupa data de 1 ianuarie 2007, pana la epuizarea stocului existent. Insa, prefixul R din codul de inregistrare in scopuri de TVA, pretiparit pe facturile fiscale din stoc, va fi inlocuit cu prefixul RO (modificare ce poate fi efectuata fie manual, fie prin aplicarea unei stampile) si facturile emise trebuie sa contina informatiile minimale prevazute de Codul Fiscal si detaliate mai jos, in caz contrar nu dau drept de deducere a TVA pentru cumparator.


Va atragem atentia asupra acestui ultim aspect astfel incat incepand cu 01.01.2007 sa solicitati furnizorilor dvs. completarea facturilor cu elementele mentionate mai jos, in caz contrar nu veti avea drept de deducere a TVA-ului inscris pe factura.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, continutul minimal obligatoriu pentru formularul de factura este cel prevazut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si anume:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic ;


 • data emiterii facturii;


 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ca platitor/neplatitor de TVA, ale persoanei impozabile care emite factura;


 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ca platitor/neplatitor de TVA, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;


 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ca platitor/neplatitor de TVA, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;


 • numele si adresa cumparatorului extern, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri;


 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ca platitor/neplatitor de TVA, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;


 • codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile de transport intracomunitar si servicii accesorii transportului;


 • codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru (in cazul in care comunica un alt cod decat cel din tara in care este rezident;


 • codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, al cumparatorului;


 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi (data fabricatiei, nr. de km parcursi);


 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;


 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;


 • indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
  1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, «neinclus in baza de impozitare»;
  2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar, mentiunea «taxare inversa»;


 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;


 • orice alta mentiune considerata necesara.Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.


Factura va fi intocmita in limba romana si, dupa caz, poate fi intocmita si intr-o alta limba. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei.


Articol publicat in 20 mar. 2007

Legislatie

Continutul minimal obligatoriu a chitantelor...
Prelucarea declaratiei la Agentia Nationala de Administrare Fiscala...
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile...
Afiseaza toate articolele
Facturier.ro si Facturier sunt produse ale Graffco Brands dezvoltate prin Int Modern Design srl, © Copyright 2007-2024
Web Design by Graffco